AKTUALNO
Novice
Dogodki
Obvestila

ZAKLJUČEK OBDOBJA RAZPISA: PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017-2018

Datum objave: 09.01.2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 2.6.2017,  na svojih spletnih straneh http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1543 , objavil:

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018"

S kandidaturo na razpis smo bili uspešni in tako smo v našem vrtcu zaposlili kanidatko na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja v obdobju od 1.8.2017 do 31.12.2017.

Kratko poročilo usposabljanja:

V celotnem obdobju usposabljanja vzgojitelja začetnika smo krepili in razvijali pet področij generičnih vzgojiteljevih kompetenc:

 • Organizacija in administrativno delo v oddelku.
 • Učinkovito pedagoško delo.
 • Komunikacija in odnosi.
 • Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem.
 • Lastni profesionalni razvoj.

 

V vsebinskem dnevniku dela je kandidatka vključila naslednje elemente:

 1. Kratek vsebinski pregled opravljenega dela in dejavnosti v dnevu.
 2. Oblikovanje lastne refleksije in priprava vprašanj in razmislekov za predvidena diskusijska srečanja z mentorjem.
 3. Povzetek vsebine iz različnih srečanj z mentorjem.
 4. Vpis uporabljene študijske literature in virov.
 5. Ob zaključku posameznega meseca je kandidatka pripravila:
 • oceno lastnega napredka na predmetnem področju in
 • predloge, pripombe, zaključke glede na potek usposabljanja.

 

Evalvacijske ugotovitve ob zaključku usposabljanja kandidatke:

 • izrazita okrepitev stopnje samostojnosti za opravljanje dela, na naslednjih kompetenčnih področjih:
 • organizacija in administrativno delo v oddelku,
 • učinkovito pedagoško delo,
 • komunikacija in odnosi,
 • sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem in
 • lastni profesionalni razvoj.

Ocena kandidatke: ugotavlja visoko stopnjo osebnega napredovanja pri pridobivanju generičnih kompetenc vzgojitelja.

 


ANINA ZVEZDICA- ZAHVALA

Datum objave: 08.01.2018

DRAGI OTROCI, STARŠI, STARI STARŠI,…

 

V januarju smo končali z zbiranjem hrane za Anino zvezdico. S skupnimi močmi smo zbrali štiri velike škatle živil!

Najlepša hvala!


PRIJETNO VEČERNO DRUŽENJE

Datum objave: 24.12.2017

V petek 22.12.2017, smo se zbrali na igrišču vrtca. Po nastopu našega otroškega pevskega zbora ter naših plesalcev plesne šole Miki je sledil lov za skritimi okraski. Okraski so bili skriti po celotnem Senzornem vrtu. Ko so otroci našli okrasek so nanj napisali željo, narisali risbico ter obesili na smreko.

Potekalo je tudi novoletno "sejmarjenje". Z zbranimi prostovoljnimi prispevki bomo obogatili naše dnevne dejavnosti.

 

Hvala vam za vaš prispevek k čarobnosti večera!


OBISK DEDKA MRAZA V VRTCU ZARJA

Datum objave: 22.12.2017

Danes nas je obiskal dedek Mraz. Ker so otroci skozi vse leto bili zelo pridni jim je prinesel darila.

 


NOVOLETNO VOŠČILO

Datum objave: 20.12.2017


GLASBENA PREDSTAVA MAČEK MURI

Datum objave: 20.12.2017

Včeraj in danes so strokovne delavke našega vrtca, uprizorile glasbeno predstavo, z naslovom: "Maček Muri".

Glasbena predstava je navdušila vse zbrane in na koncu smo skupaj zapeli Murijevo pesem: "Ko zapoje zvonček v uri..."


KONCERT GLASBENE ŠOLE KAMNIK

Datum objave: 15.12.2017

Danes so nam učenci Glasbene šole Kamnik, pričarali glasbeno dopoldne. Otroci so nam pokazali kako se igra na citre, saksofon, kitaro, čelo, flavto, kljunasto flavto, rog, harmoniko, bobne, trobento, kratinet....


PREDAVANJE "ČIGAVA ODGOVORNOST SO OTROKOVE DOLŽNOSTI?"

Datum objave: 13.12.2017

V torek, 12.12.2017 smo se z ga. Majo Planinc iz UNICEF Slovenija pogovarjali o otrokovih pravicah in dolžnosti in hkrati tudi o odgovornostih in dolžnostih staršev.

Predavateljici, ga. Maji Planinc se najlepše zahvaljujemo za izvedbo predavanja, staršem in strokovnim delavcem pa za udeležbo.

 


BOŽIČKOVA DELAVNICA

Datum objave: 11.12.2017

Dijakinje 3. letnika GSŠRM so nam danes popestrile deževno dopoldne, s čudovito predstavo Božičkova delavnica.

Otroci so v predstavi zelo uživali.

Dijakinjam se najlepše zahvaljujemo.

 

 


PRISPEVEK VRTCA ZARJA V PEROVSKEM LISTU 2017

Datum objave: 08.12.2017

Perovski list, letnik 8, številka 1, december 2017, str.26