V nadaljevanju objavljamo seznam sprejetih otrok in čakalni seznam otrok za naknadni sprejem:

Seznam sprejetih otrok za šolsko leto 2022-23

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok za šolsko leto 2022-23

 

Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec oziroma uvrstitvi na čakalni seznam, boste vlagatelji prejeli tudi po pošti.

 

Objavljamo informacijo o številu prejetih vlog za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2022/23

LETNIK ROJSTVA OTROKAŠTEVILO PREJETIH VLOG
20223
202131
20201
20193
20181
20171
20161
SKUPAJ41

Občina Kamnik v skladu z veljavnim Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/11 s spremembami) objavlja poziv k javnemu vpisu novincev za šolsko leto 2022/23 v vrtce v občini Kamnik.

V našem vrtcu bo vpis potekal od 28. 2. 2022 do 11. 3. 2022:

  • od ponedeljka do četrtka: od 7. do 12. ure in od 13. do 16. ure,
  • v petek: od 7. do 12. ure,
  • izven navedenih ur po dogovoru.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec vlagatelji oddajte v vrtec prve izbire.

V vrtec Zarja vlogo za sprejem:

  • prinesite osebno v tajništvo vrtca ali
  • pošljite po pošti na naslov: Zasebni vrtec Zarja, Perovo 28, 1241 Kamnik.

Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec oziroma uvrstitvi na čakalni seznam, boste vlagatelji prejeli v osmih dneh po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec Zarja.


Za dodatne informacije o vpisu vašega otroka v vrtec Zarja

V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.: 100/05 in naknadne spremembe) objavljamo informacijo o prostih mestih v šolskem letu 2022/23.

Predvideno število prostih mest po letniku rojstva otrok, v šolskem letu 2022/23

letnik rojstva otrokaštevilo prostih mest
202126
20204
2019
20182
2017 in 20163
SKUPAJ35

Predvidena struktura oddelkov in število razpisanih mest se lahko spremeni ob spremenjenih objektivnih okoliščinah, ki vplivajo na vpis novincev v vrtec.

Predvidena čakalna doba je od zaključka vpisa otrok v vrtce, 11. 3. 2022, do 1. 9. 2022.