PRISPEVEK

JAVNI RAZPIS

Datum objave: 22.06.2020

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 22.11.2019,  na svojih spletnih straneh  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/ , objavil:

Javni razpis  »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«

Na razpisu smo bili uspešni.

Za obdobje A, t.j. od 15.6.2020 do 14.10.2020, smo preko Javnega razpisa " Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja", zaposlili kandidatko.

V  obdobju usposabljanja vzgojitelja začetnika bomo krepili in razvijali pet področij generičnih vzgojiteljevih kompetenc:

  • Organizacija in administrativno delo v oddelku.
  • Učinkovito pedagoško delo.
  • Komunikacija in odnosi.
  • Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem.
  • Lastni profesionalni razvoj.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

www.eu-skladi.si