PRISPEVEK

OSVEŽENA MEDKULTURNA KNJIŽNA ZBIRKA V NAŠEM VRTCU

Datum objave: 31.01.2020

Zavedamo se pomena medkulturnosti in enakopravne dostopnosti do knjižnih zbirk v maternem jeziku za Neslovence. V ta namen izvajamo projekt Jezik: moj, tvoj, naš, v okviru katerega smo z donacijami ustvarili knjižno zbirko v hrvaškem, srbskem, bosanskem, makedonskem in albanskem jeziku.

To je projekt za jezikovno osveščanje, ustrezno rabo maternega in slovenskega jezika. V šolskem letu 2019/20 smo z aktivnostmi v projektu PlurAlps to dejavnost tudi nadgradili.

Kotiček, kjer v našem vrtcu svoj prostor najdejo knjige, je dobil novo osveženo podobo, zbirko smo obogatili z novimi knjižnimi izvodi.

Vabljeni k branju in raziskovanju!