SVETOVALNA SLUŽBA
Osnovna področja dejavnosti
Otroci s posebnimi potrebami
Svetovalni kotiček

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (DSP)

Z novim Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami naj bi otroci pomoč prejeli čim prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu. Razvojne ambulante se bodo postopoma preoblikovale v centre za zgodnjo obravnavo, kjer bodo otroka obravnavali različni strokovnjaki in zanj predlagali najustreznejše oblike pomoči.

Da otrok potrebuje pomoč, lahko prepoznate starši že sami in se o tem pogovorite z otrokovim izbranim zdravnikom, ki vas bo napotil v center za zgodnjo obravnavo, če bo tako presodil. Če pa bomo to, da otrok potrebuje pomoč, prepoznali strokovni delavci ob obravnavah v vrtcu, vam bomo prav tako priporočili obisk pri izbranem zdravniku.

V centru za zgodnjo obravnavo bo otroka pregledal zdravnik specialist pediater ter vas usmeril na obravnave drugim specialistom znotraj centra, po potrebi tudi na center za socialno delo v storitev prva socialna pomoč, lahko pa bo določil multidisciplinarni tim iz članov s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja in socialnega varstva.

Naloge multudisciplinarnega tima so:

- diagnostika otroka,

- ocena zmožnosti in potreb otroka in njegovih staršev,

- priprava in spremljanje individualnega načrta pomoči družini,

- preverjanje doseganja ciljev iz individualnega načrta pomoči družini,

- informiranje o možnih oblikah pomoči in socialnih pravicah,

- izdelava načrta za prehod v vrtec, zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, socialnovarstveni zavod in programe osnovne šole.

Za otroke in njihove družine, za katere zdravnik specialist pediater v centru za zgodnjo obravnavo presodi, da to potrebujejo, multidisciplinarni tim pripravi načrt pomoči družini. Če pa se za to ne odloči, se zdravnik specialist pediater z vami starši dogovori o potrebnih obravnavah in pomoči ter o tem pripravi zapisnik, ki je lahko del izvida.

Oba dokumenta sta podlaga za nudenje pomoči v vrtcu oziroma del vloge za usmerjanje v osnovnošolski program.

V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč, ki jo izvaja vzgojitelj za zgodnjo obravnavo in drugi strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo stopnje in smeri izobrazbe strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. V teh primerih sodelujemo z zunanjimi službami kot so:

  • Osnovna šola 27. Julij, Kamnik
  • CIRIUS, Kamnik
  • Osnovna šola Roje, Domžale
  • Zavod za gluhe in naglušne, Ljubljana
  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana
  • drugo – glede na potrebe otrok

Vse informacije v zvezi z ureditvijo področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami najdete na spletnih straneh Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo