VPIS IN PLAČILO
VPIS OTROKA
PLAČILO VRTCA

Določitev plačila vrtca staršem

Na podlagi koncesije lokalne skupnosti, so cene programa predšolske vzgoje v vrtcu Zarja, določene v skladu s Sklepom o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik. 

Občinski svet občine Kamnik je na seji, dne 17. 6. 2020, sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Kamnik (Ur. list RS, št. 93/20). Spremenjene cene programov se uporabljajo od 1. 9. 2020.

Ceni dnevnega programa predšolske vzgoje na otroka znašata:
- Za prvo starostno obdobje 587 € mesečno,
- Za drugo starostno obdobje 445 € mesečno.

Stroški neporabljenih živil na otroka v dnevnih programih znašajo 2,20 € dnevno.

Dohodkovni razred

Plačilo v %

I. starostno obdobje

II. starostno obdobje

587,00 €

445,00 €

1

0%

0,00 €

0,00 €

2

10%

58,70 €

44,50 €

3

20%

117,40 €

89,00 €

4

30%

176,10 €

133,50 €

5

35%

205,45 €

155,75 €

6

43%

252,41 €

191,35 €

7

53%

311,11 €

235,85 €

8

66%

387,42 €

293,70 €

9

77%

451,99 €

342,65 €

Za kombinirane oddelke se uporablja cena za drugo starostno obdobje.

 

Občina Kamnik je dodatno znižala cene programov staršem otrok, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.

Dohodkovni razred

Plačilo v %

I. starostno obdobje

II. starostno obdobje

531,24 €

407,18 €

1

0%

0,00 €

0,00 €

2

10%

53,12 €

40,72 €

3

20%

106,25 €

81,44 €

4

30%

159,37 €

122,15 €

5

35%

185,93 €

142,51 €

6

43%

228,43 €

175,09 €

7

53%

281,55 €

215,80 €

8

66%

350,62 €

268,74 €

9

77%

409,05 €

313,52 €

 

Sprememba obračunavanja in obdobja poletnih rezervacij

Starši otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra tekočega leta, za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni v navedenem obdobju. Starši plačajo 50% od z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Razliko krije Občina Kamnik. Če imajo starši v vrtec vključenih več otrok hkrati, se rezervacije lahko koristi le za najstarejše otroke. Rezervacij ni možno uveljavljati za otroke, za katere se sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. Starši so dolžni poletno rezervacijo pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

V kolikor imate dodatna vprašanja, smo dosegljivi na:

telefon: 059 075 300

e-mail: info@vrteczarja.si