VPIS IN PLAČILO
VPIS OTROKA
PLAČILO VRTCA

Določitev plačila vrtca staršem

 

Na podlagi koncesije lokalne skupnosti, so veljavne cene predšolske vzgoje v vrtcu Zarja, določene v skladu s Sklepom o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik.

Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Zarja so enake kot v javnem vrtcu v občini Kamnik.

 

CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE

Občina Kamnik je na seji občinskega sveta, dne 4.2.2015, sprejela nov Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik.

Sklep o določitvi cen je programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik se uporablja od 1.2.2015, velja pa naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Sklep prinaša določene spremembe

1. Ceni dnevnega programa predšolske vzgoje na otroka znašata mesečno:
- Za prvo starostno obdobje 475 € mesečno
- Za drugo starostno obdobje 369 € mesečno

  Cena programa do 1.2.2015 Cena programa od 1.2.2015 dalje
I. Starostno obdobje 490 € 475 €
II. Starostno obdobje 375 € 369 €

Staršem se določi plačilo glede na višino veljavne odločbe centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca.

Dohodkovni razred Odstotek plačila staršev     Prispevek staršev za I. starostno obdobje Prispevek staršev za II. starostno obdobje
1 0% 0 0
2 10% 47,50 € 36,90 €
3 20% 95 € 73,80 €
4 30% 142,50 € 110,70 €
5 35% 166 € 129,15 €
6 43% 204 € 158,67 €
7 53% 251,75 € 195,57 €
8 66% 313,50 € 243,54 €
9 77% 365,75 € 284,13 €

S sprejetim Sklepom o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik, se ukinja osnova za starše. Osnova za plačilo staršev je enaka ceni programov, kar pomeni, da se bodo cene za dnevne programe povišale.

2. Sprememba obračunavanja in obdobja poletnih rezervacij

Poletne rezervacije bo možno uveljavljati v času med 1. julijem in 31. avgustom tekočega leta. Staršem se obračuna 75% zneska plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, pod pogojem, da starši vnaprej javijo odsotnost otroka in da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca.

V kolikor imate dodatna vprašanja, smo vam na voljo:

telefon: 059 075 300

e-mail: info@vrteczarja.si, tajnistvo@vrteczarja.si ali svetovalno.delo@vrteczarja.si 

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik

 

Občinski svet Občine Kamnik je na 26. redni seji dne 10. 10. 2018, sprejel naslednji Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št.67/2018 z veljavo s 1.11.2018.

sklep-o-spremembi-in-dopolnitvi-sklepa-o-dolocitvi-programov-za-predsoslko-vzgojo-v-obcini-kamnik.pdf