O VRTCU
Temeljni dokumenti
Osebna izkaznica
Galerija

Osebna izkaznica

 

Naziv:   ZASEBNI VRTEC ZARJA predšolska vzgoja d.o.o.
Status vrtca:   Vrtec s koncesijo lokalne skupnosti
Naslov:   Perovo 28, 1241 Kamnik
ID številka za DDV:   SI 54594839
Matična številka:   3410927
Transakcijski račun:   SI56 3000 0001 9937 125
     
Številka vložka v sodni register:   Srg 2008/33124
Osnovni kapital:   120.096,92 EUR
Šifra dejavnosti:   85.100
     
Kontaktni podatki vrtca    
Naziv:   Zasebni vrtec Zarja
Naslov:   Perovo 28, 1241 Kamnik
Telefon:   05 90 75 300 (tajništvo)
Faks:   05 90 75 305
E-pošta:   info@vrteczarja.si
Zastopa:   Darja Verbič