O VRTCU
Temeljni dokumenti
Osebna izkaznica
Galerija

Zasebni VRTEC ZARJA

Hiša smeha in igre

Staršem, otrokom, sodelavcem,
Na začetku je nič, potem je čisto malo in zgodi se rojstvo in v življenje odraslega vstopi otrok. Pridejo hčerke in sinovi in postanemo starši. Verjamemo, da bomo najboljši starši, verjamemo v najboljše možnosti, ki so namenjene našim otrokom in…
Predvsem si želimo, da naši otroci, ne bi bili nikdar spregledani, da bi bili vedno vidni tam kjer so in sprejeti pri ljudeh s katerimi bi bili.
Kako kot starši lahko zaupamo novim osebam v življenju našega otroka, kako lahko verjamemo, da bo vse tako, kot mislimo in čutimo, da je prav?
Ob vstopu v vrtec otroci raziskujejo nova obzorja, vstopajo v odnose z novimi odraslimi, novimi vrstniki in novimi prostori.
Ob vstopu v vrtec se tudi starši soočate z novimi, z drugimi pogledi na vašega otroka, vstopate v odnose z novimi odraslimi.
Vabim vas k soustvarjanju odnosa med vami, nami, vašim otrokom, drugimi starši, drugimi otroci, novimi prostori…
Mi bomo v odnos prinesli: odprtost, strokovnost, empatijo, pripravljenost za reševanje skupnih problemov… in zaupanje v vas, da zanesljivo želite biti najboljši starši svojemu otroku.
Vas, starše vabim, da prispevate: odprtost, empatijo za vrstnike vašega otroka, pripravljenost za reševanje skupnih problemov… in zaupanje v nas, da zanesljivo želimo biti najboljši vzgojitelji vašemu otroku.
Od tu dalje, nas odrasle čaka delo, veliko dela, ker moramo zgraditi zaupen partnerski odnos.
Oblikovanje skupnega pozitivnega odnosa je edina možnost, da ustvarimo okolje in pogoje za kulturo sobivanja v katero vstopajo vaši otroci.
Spoštujemo otrokovo željo in hotenje, da postane samostojen, naloga nas odraslih je, da mu odpiramo vrata v svet samostojnosti.
Za vstop v svet samostojnosti vsak otrok potrebuje čas, potrebuje veliko priložnosti za izkustvo napake, za prevzem odgovornosti.
Naša in vaša odgovornost je, da otrokom ponudimo možnost kulture sobivanja v njihovem svetu.
Kultura sobivanja je komponenta, ki je nujna za vse generacije in še posebej za generacije prihodnosti, v katero sodijo vaši otroci. Učenje spoštljivosti in potrpežljivosti v odnosu do drugih in drugačnih je osnovna začimba prihodnosti.
Želimo, da otroci razmišljajo o izbirah, možnostih in s tem razvijejo svoje kompetence za ustvarjanje lastnih življenj.
Filozofija vzgoje v tem vrtcu sledi novi etiki, etiki distance in daljnih posledic. Želimo vzgajati kritičnega posameznika, kritično družino, ki se zaveda, da imajo njegova (njena) dejanja daljne posledice.
Naša dolžnost je, da otrokom pustimo, da se igrajo, igrajo in še enkrat igrajo in skozi igro raziščejo in spoznajo vse kar jim je potrebno. In otroci to počnejo z radostjo, užitkom, radovednostjo, strahom, jezo, veseljem…, to je preprosto njihov način življenja.

S spoštovanjem,
         Jelka Golob

 

Vsak otrok na svetu naj najde svojo hišo smeha in igre, vsak naj najde svojo Zarjo.


Vrtec Zarja ima:

  • deset igralnic za predšolske otroke,
  • lastno telovadnico,
  • lastno kuhinjo in pralnico,
  • dodatne in spremljajoče prostore,
  • lastno igrišče, ki omogoča in ponuja bogate možnosti za dejavnosti na prostem.

Podatki o lokaciji vrtca:
Vrtec je na kamniški obvoznici, v neposredni bližini TUŠ - supermarketa, Perovo 28.

Status vrtca in osnovna vzgojno-izobraževalna usmeritev:
Smo zasebni vrtec s koncesijo lokalne skupnosti, Občine Kamnik. Zagotovljene imamo enake kadrovske in tehnične pogoje za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje, kot vsak javni vrtec.
Osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev temelji na javnoveljavnem programu za predšolske otroke - Kurikulumu za vrtce. Strokovni svet za splošno izobraževanje je na seji dne 18. 3. 1999 sprejel program za predšolske otroke – kurikulum za vrtce. Sklep o potrditvi Kurikuluma za vrtce je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/99, dne 7. maja 1999.
V Izvedbenem kurikulumu sledimo opredeljenim načelom in ciljem iz predpisanega kurikuluma. Pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela vključujemo naslednja področja dejavnosti:jezik, družba, narava, matematika, umetnost in gibanje. Preko aktivne vloge otrok, usmerjevalne vloge odraslega in sodelovalne vloge staršev področja med seboj prepletamo in povezujemo.