Zasebni vrtec Zarja

VRTEC S KONCESIJO OBČINE KAMNIK

Osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev temelji na javnoveljavnem programu za predšolske otroke Kurikulu za vrtce.

Zasebni vrtec Zarja

VRTEC S KONCESIJO OBČINE KAMNIK

Osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev temelji na javnoveljavnem programu za predšolske otroke Kurikulu za vrtce.

KAMNIK – NAŠE MESTO

Vrtec Zarja stoji na levem bregu Kamniške Bistrice in nudi idealno izhodišče za sprehode v naravo, igro ob reki, raziskovanje gozda, odpravimo se tudi proti knjižnici, naprej v staro mestno jedro in na raziskovanje Veronikinega Malega gradu. Z  naklonjenostjo odpiramo vrata povezovanju vrtca z lokalnimi institucijami, negujemo medgeneracijsko sodelovanje in vzpostavljamo vezi med vrtcem in družino.

HIŠA SMEHA IN IGRE

V vrtcu Zarja zaupamo v otrokovo zmožnost usvajanja novih znanj preko lastne aktivnosti in izkušenj. Z raziskovalnim pristopom k učenju otrok sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja: ohranjati radovednost otrok in trajen interes za znanje. Ustvarjamo varno okolje, v katerem otroci v okviru rutinskih dejavnosti samostojno izbirajo in sprejemajo odločitve, prepoznavajo probleme in preizkušajo rešitve. Upoštevamo kompetentnost otrok na vseh ravneh – od aktivne participacije otrok pri načrtovanju in pripravi učnega okolja do same izvedbe aktivnosti in končnega vrednotenja. V tem procesu otroci razvijajo zaupanje, iniciativnost, iznajdljivost, samostojnost in odgovornost. Spodbujamo socialno-čustveno učenje, prek katerega se otroci naučijo vživljati v druge ter spoznavajo svoje pravice, enakost, strpnost in različnost. Načrtujemo čas in materiale za razvoj kompleksne proste igre otrok, ki je podlaga za razvoj domišljije in ustvarjalnosti. Krepimo sodelovanje med vrtcem in družino in aktivno vključujemo starše v različne dejavnosti vrtca.

UČNO OKOLJE ZA 21. STOLETJE

Strokovni delavci smo vpeti v gnetljiv ustvarjalni proces, v katerem moramo biti inovativni, prilagodljivi, slediti novostim, se o njih izobraževati, jih raziskovati ter preizkušati. S tem, ko iščemo načine za vpeljevanje različnih pristopov v lastno prakso, se prilagajamo novim metodam in trendom vzgoje in izobraževanja ter s tem pridobivamo nove kompetence.

Sodelovanje v razvojni nalogi »Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje« nam je omogočalo kontinuiran proces strokovne rasti, akumulacijo znanj in izkušenj ter možnost profesionalne rasti posameznika. Razširilo je pogled članic razvojnega tima na pedagoško in odprlo mnoga vprašanja, ki so še kako pomembna in ki bodo tudi v prihodnje od nas zahtevala raziskovanje teoretičnih izhodišč, preizkušanje v praksi, medsebojne diskusije ter tako poskrbela za profesionalni razvoj posameznika. Strokovne delavke vključene v razvojno nalogo so tekom sodelovanja strokovno rasle in pridobile kompetence za izvajanje pedagoškega dela s pomočjo elementov formativnega spremljanja ter kompetence za širjenje pridobljenega znanja v kolektiv. S tem postopno rastemo kot kolektiv in skrbimo za dvig procesne kakovosti našega vrtca.

Vodstvo bo tudi v prihodnje spodbujalo izvajanje pedagoškega dela s pomočjo elementov formativnega spremljanja, saj se zavedamo, da je to pot, ki nam omogoča zasledovanje izhodišč, ki jih prinaša prenova Kurikula ter pot, ki v očeh odraslega otroka slika kot kompetentnega.

VIZIJA VRTCA Z OTROŠKE PERSPEKTIVE

V vrtcu se prek igre in z igro učimo in rastemo.

Tu smo varni, veseli, razigrani.

Vrtec je naš drugi dom.

Je prostor, kjer je vsakdo lahko to, kar je,

in ob podpori odraslih odkriva,

kaj želi postati in kakšen želi biti.

Novice iz vrtca

Premiera “Vitez, zmaj in jezero”

, ,
V sredo, 29. 11. 2023, bo v vrtcu s premierno predstavo gostoval gledališki igralec Uroš Potočnik. Vabljeni, da se nam pridružite!

En, dva, tri naj se film zavrti

,
V Zvezdicah smo v tem tednu stopili v čarobni svet animacije. Otroci so prinašali različne risane filme, ob tem pa smo v igralnici ustvarili pravo filmsko vzdušje in jo spremenili v kinodvorano. Z avtobusom smo se skupaj z Vetri odpravili…

Oblački so pekli

,
Ali uganete o čem smo se v preteklem tednu pogovarjali Oblački?