Zasebni vrtec Zarja

VRTEC S KONCESIJO OBČINE KAMNIK

Osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev temelji na javnoveljavnem programu za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce.

Zasebni vrtec Zarja

VRTEC S KONCESIJO OBČINE KAMNIK

Osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev temelji na javnoveljavnem programu za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce.

KAMNIK – NAŠE MESTO

Vrtec Zarja stoji na levem bregu Kamniške Bistrice in nudi idealno izhodišče za sprehode v naravo, igro ob reki, raziskovanje gozda, odpravimo se tudi proti knjižnici, naprej v staro mestno jedro in na raziskovanje Veronikinega Malega gradu. Z  naklonjenostjo odpiramo vrata povezovanju vrtca z lokalnimi institucijami, negujemo medgeneracijsko sodelovanje in vzpostavljamo vezi med vrtcem in družino.

HIŠA SMEHA IN IGRE

V vrtcu Zarja zaupamo v otrokovo zmožnost usvajanja novih znanj preko lastne aktivnosti in izkušenj. Z raziskovalnim pristopom k učenju otrok sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja: ohranjati radovednost otrok in trajen interes za znanje. Ustvarjamo varno okolje, v katerem otroci v okviru rutinskih dejavnosti samostojno izbirajo in sprejemajo odločitve, prepoznavajo probleme in preizkušajo rešitve. Upoštevamo kompetentnost otrok na vseh ravneh – od aktivne participacije otrok pri načrtovanju in pripravi učnega okolja do same izvedbe aktivnosti in končnega vrednotenja. V tem procesu otroci razvijajo zaupanje, iniciativnost, iznajdljivost, samostojnost in odgovornost. Spodbujamo socialno-čustveno učenje, prek katerega se otroci naučijo vživljati v druge ter spoznavajo svoje pravice, enakost, strpnost in različnost. Načrtujemo čas in materiale za razvoj kompleksne proste igre otrok, ki je podlaga za razvoj domišljije in ustvarjalnosti. Krepimo sodelovanje med vrtcem in družino in aktivno vključujemo starše v različne dejavnosti vrtca.

UČNO OKOLJE ZA 21. STOLETJE

Razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, poteka od septembra 2020 do avgusta 2023 pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Razvojni tim našega vrtca sestavljajo strokovne delavke tako iz 1. kot tudi iz 2. starostnega obdobja. V sklopu razvojne naloge raziskujemo teoretična in strokovna znanja s področja formativnega spremljanja. Z izmenjavo primerov dobrih praks znotraj tima in med vključenimi vrtci pa širimo vpogled v pedagoško prakso na tem področju. Spoznali smo, da lahko s formativnim spremljanjem prispevamo k dvigu kakovosti učenja predšolskih otrok. Uporaba elementov formativnega spremljanja strokovnim delavcem namreč daje povratne informacije o samem procesu učenja, o vlogi otroka v tem procesu ter sloni na razumevanju in upoštevanju posameznika. Razvoj predšolskega otroka je hiter in hkrati različno intenziven na posameznih področjih, zato je spremljanje otrok pomemben del pedagoškega procesa. Z vpeljevanjem elementov formativnega spremljanja se osredotočamo na posameznega otroka, slišimo njegov glas, ga aktivno vključimo v proces učenja in tako načrtno spremljamo in usmerjamo njegov razvoj v smeri napredka. Strokovne delavke, članice razvojnega tima dvigujejo raven kakovosti pedagoškega dela v oddelkih z vpeljevanjem elementov formativnega spremljanja v lastno prakso. V sodelovanju z vključenimi vrtci, multiplikatorji in v sodelovanju s svetovalko Zavoda Republike Slovenija za šolstvo, bodo potekale medsebojne hospitacije in srečanja, kjer bomo poglabljali in si delili pedagoško znanje – tako teoretično kot tudi praktično.

VIZIJA VRTCA iz otroške perspektive

V vrtcu se prek igre in z igro učimo in rastemo. Tu smo varni, veseli, razigrani. Vrtec je naš drugi dom. Je prostor, kjer je vsakdo lahko to, kar je, in ob podpori odraslih odkriva, kaj želi postati in kakšen želi biti.

Novice iz vrtca

Gledališka skupina na gostovanju

, ,
Predstava, ki so jo strokovni delavci našega vrtca pripravili v tem šolskem letu, nosi pomembno sporočilno vrednost: "Prava ljubezen je čisto brez mej." O pravi ljubezni zagotovo veliko vedo tisti z bogatimi življenjskimi izkušnjami. Lutkovna…

Prva beseda MAMA

,
V meglicah prav vsak dan odkrijemo kaj novega, saj smo tudi mi vsak dan bolj spretni in bolj radovedni. V prejšnjem tednu smo začeli spoznavati naše družine. O družinah smo brali, se o njih pogovarjali in peli. Ogledali smo se jih na fotografijah…

Mamut v vrtcu

, ,
Kip mamuta, delo kiparja Mihe Kača, ki je prostor pod soncem našel v našem senzornem vrtu, spremlja rast otrok vse od kar vrtec Zarja stoji. Mamut buri otroško domišljijo, vzbuja nešteta vprašanja in daje priložnost za iskanje odgovorov,…