Zasebni vrtec Zarja

VRTEC S KONCESIJO OBČINE KAMNIK

Osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev temelji na javnoveljavnem programu za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce.

Zasebni vrtec Zarja

VRTEC S KONCESIJO OBČINE KAMNIK

Osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev temelji na javnoveljavnem programu za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce.

KAMNIK – NAŠE MESTO

Vrtec Zarja stoji na levem bregu Kamniške Bistrice in nudi idealno izhodišče za sprehode v naravo, igro ob reki, raziskovanje gozda, odpravimo se tudi proti knjižnici, naprej v staro mestno jedro in na raziskovanje Veronikinega Malega gradu. Z  naklonjenostjo odpiramo vrata povezovanju vrtca z lokalnimi institucijami, negujemo medgeneracijsko sodelovanje in vzpostavljamo vezi med vrtcem in družino.

HIŠA SMEHA IN IGRE

V vrtcu Zarja zaupamo v otrokovo zmožnost usvajanja novih znanj preko lastne aktivnosti in izkušenj. Z raziskovalnim pristopom k učenju otrok sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja: ohranjati radovednost otrok in trajen interes za znanje. Ustvarjamo varno okolje, v katerem otroci v okviru rutinskih dejavnosti samostojno izbirajo in sprejemajo odločitve, prepoznavajo probleme in preizkušajo rešitve. Upoštevamo kompetentnost otrok na vseh ravneh – od aktivne participacije otrok pri načrtovanju in pripravi učnega okolja do same izvedbe aktivnosti in končnega vrednotenja. V tem procesu otroci razvijajo zaupanje, iniciativnost, iznajdljivost, samostojnost in odgovornost. Spodbujamo socialno-čustveno učenje, prek katerega se otroci naučijo vživljati v druge ter spoznavajo svoje pravice, enakost, strpnost in različnost. Načrtujemo čas in materiale za razvoj kompleksne proste igre otrok, ki je podlaga za razvoj domišljije in ustvarjalnosti. Krepimo sodelovanje med vrtcem in družino in aktivno vključujemo starše v različne dejavnosti vrtca.

UČNO OKOLJE ZA 21. STOLETJE

Strokovni delavci smo vpeti v gnetljiv ustvarjalni proces, v katerem moramo biti inovativni, prilagodljivi, slediti novostim, se o njih izobraževati, jih raziskovati ter preizkušati. Kurikulum nam dopušča avtonomijo, a naša odgovornost je, da delo opravimo strokovno in otrokom nudimo, kar v danem obdobju razvoja potrebujejo. Za to je potrebno opazovanje in razumevanje posameznega otroka ter dokumentiranje in zbiranje dokazov o otrokovem počutju, razmišljanju, načinu učenja, izražanju, zanimanju, poznavanju njegovih močnih in šibkih področij. Če je otrok slišan, opažen in so dejavnosti oblikovane tako, da mu nudijo aktivno sodelovanje, ga posledično vodijo v območje njegovega bližnjega razvoja. Strokovnemu delavcu tak pristop omogoča korak k višji kakovosti izvedbenega kurikula in ozaveščanje, spodbujanje in zagotavljanje višje procesne kakovosti vrtca s pomočjo elementov formativnega spremljanja ter preko ustvarjanja inovativnih učnih okolij.

Sodelovanje v razvojni nalogi »Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje« nam je omogočalo kontinuiran proces strokovne rasti, akumulacijo znanj in izkušenj ter možnost profesionalne rasti posameznika. Razširilo je pogled članic razvojnega tima na pedagoško in odprlo mnoga vprašanja, ki so še kako pomembna in ki bodo tudi v prihodnje od nas zahtevala raziskovanje teoretičnih izhodišč, preizkušanje v praksi, medsebojne diskusije ter tako poskrbela za profesionalni razvoj posameznika. Vodstvo bo tudi v prihodnje spodbujalo izvajanje pedagoškega dela s pomočjo elementov formativnega spremljanja, saj se zavedamo, da je to pot, ki nam omogoča zasledovanje izhodišč, ki jih prinaša prenova Kurikula ter pot, ki v očeh odraslega otroka slika kot kompetentnega.

VIZIJA VRTCA iz otroške perspektive

V vrtcu se prek igre in z igro učimo in rastemo. Tu smo varni, veseli, razigrani. Vrtec je naš drugi dom. Je prostor, kjer je vsakdo lahko to, kar je, in ob podpori odraslih odkriva, kaj želi postati in kakšen želi biti.

Novice iz vrtca

Ali ste že kdaj srečali?

,
Zarja se je v teh dneh odpravila v gozd prav s posebnim namenom. Slišali smo, da v njem prebivajo gozdni škrati. Vsako drevo v gozdu čuva gozdni škrat. Aha, ampak kakšni pa so ti škrati? Nismo čisto prepričani, a mislimo, da se škrati…

Kam je odpihnilo Vetre?

,
Vetri v septembrskih toplih dneh zelo radi odvihramo iz igralnice na prosto in tako nas je pot sprva odpeljala do bližnje knjižnice, kjer smo si lahko ogledali veliko zanimivih knjig. S knjižničarko smo se dogovorili tudi za pravljične…

Gibanje in gozd

,
Gibalni razvoj, je proces, ki v življenju posameznika skozi različna življenjska obdobja omogoča prehod na drugo, višjo raven gibalnih kompetenc-razvoja gibalnih sposobnosti in usvajanja zahtevnejših  nadrejenih gibalnih znanj v nenehni…